Eddie Thái

Partner | Giám đốc

Vietnam

Eddie Thái là Giám đốc quỹ 500 Startups Vietnam. Trước khi gia nhập 500 Startups, anh đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và tài chính cho các công ty và khách hàng trong các lĩnh vực đa dạng như công nghệ, truyền thông và viễn thông, từ startup cho tới các tập đoàn lớn Fortune 500. Anh từng theo học tại Đại học Harvard và Yale.


Binh Trần

Partner | Giám đốc

Vietnam