Binh Trần

Partner | Giám đốc

Vietnam

Bình Trần là Giám đốc quỹ 500 Startups Vietnam. Anh từng là kĩ sư lập trình rồi sau đó sáng lập 4 startup, trong đó gần đây nhất là Klout (sáng lập năm 2008 và thoái vốn năm 2014.) Ngoài 500 Startups, từ 2012 đến nay, Bình cũng đã đầu tư vào nhiều startup ở Mỹ với tư cách nhà đầu tư thiên thần và LP (nhà đầu tư vào các quỹ VC.)


Eddie Thái

Partner | Giám đốc

Vietnam