Đội Ngũ

Những nhà đầu tư và xây dựng hệ sinh thái toàn cầu tiên phong

Chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ, đến từ khắp nơi trên thế giới và có chuyên môn để giúp bạn xây dựng một công ty thành công. Hãy tìm hiểu thêm về những người dẫn đầu đội ngũ 500 Startups Vietnam dưới đây.

Quỹ 500 Startups Vietnam

Partner | Giám đốc

Binh Trần

Vietnam

Partner | Giám đốc

Eddie Thái

Vietnam


Lưu ý: Đây không phải là danh sách thành viên đầy đủ của 500 Startups Vietnam. Chức vụ “Giám đốc" (Partner) ở đây được sử dụng theo quy chuẩn chung trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và không phải là tư cách pháp nhân “partner" trong một tổ chức thuộc loại partnership.