Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư 500 Việt Nam

Tính đến cuối tháng 9/2020, chúng tôi đã đầu tư vào ~70 công ty. Danh sách các công ty tiêu biểu dưới đây.

Tên Website Trụ sở Nhóm ngành Công nghệ
Nhóm ngành
Fintech
Health & Biotech
HR & Education
IT & Security
Marketing & Customer Success
Media & Collaboration
Real Estate & Transportation
Retail & eCommerce
Smart Cities & Industrial

Nền tảng
Bán hàng trực tiếp
Di động
O2O
On-demand / Giao nhận hàng
SaaS
Token
Đám mây / Content

Việc làm tại các công ty danh mục đầu tư

Tham gia vào các công ty danh mục đầu tư của chúng tôi và trở thành một phần của một số công ty công nghệ phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Disclaimer

Lưu ý miễn trừ trách nhiệm: Các công ty trong danh mục đầu tư hiển thị trên trang này bao gồm các khoản đầu tư trong quá khứ và hiện tại của 500 Startups Vietnam, L.P. Một số công ty có thể đã được mua lại hoặc IPO, không còn hoạt động hoặc đã thay đổi nhóm ngành, trụ sở hoặc công nghệ. Danh sách này được cập nhật định kỳ và vì thế có thể không phản ánh các khoản đầu tư mới nhất. Toàn bộ các nội dung trên trang này không được coi là để bán hoặc chào mời mua chứng khoán, không được coi là tư liệu marketing cho quỹ tới các nhà đầu tư tiềm năng đang cân nhắc đầu tư vào bất kỳ một quỹ nào của 500 Startups, hoặc được sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư. Tất cả các logo, tên và thương hiệu của các bên thứ ba ở đây là thương hiệu và logo của các chủ sở hữu tương ứng. Sự xuất hiện của các logo và thương hiệu này không ám chỉ hoặc cấu thành sự chấp thuận, tán thành hoặc tài trợ cho 500 Startups từ những chủ sở hữu trên.